เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนาม


 


ผลงานการติดตั้ง

อุปกรณ์สนามและเครื่องออกกำลังกายของเราสามารถติดตั้งได้ทั้ง

- พื้นสนามหญ้า, พื้นซีเมนต์

- ภายในศูนย์เด็กเล็ก / ห้องเรียน

- ทุกพื้นผิวสามารถปูรองพื้นด้วยแผ่นโฟมยาง (EVA) ก่อน เพื่อกันกระแทก กันลื่น กันล้ม เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

 

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

บริษัท เคเอส-เลิร์นนิงคิดส์ จำกัด

8/1 หมู่ 12 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
Phone: 036 726 024    Fax: 036 726 025  Mobile Phone : 081 831 2064, 087 508 4884
Email: srb_toys@ksc.th.com    www.kslearningkids.com